Głuchota u dzieci i niemowląt


Administrator

Dodano: 08:53 10 lutego 2011
Aktualizowano: 10:24 27 maja 2011
Źródło: Autor: Sylwia Śliż

Głuchota u dzieci i niemowląt dotyczy pewnego odsetka dzieci. Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia głuchoty u dzieci i niemowląt?

Czynniki ryzyka wystąpienia głuchoty w okresie od urodzenia do 28 dnia życia:

– Zakażenie wewnątrzmaciczne w okresie ciąży;
– Przypadki głuchoty dziecięcej o podłożu sensorycznym lub nerwowym u krewnych;
– Deformacja czaszki lub twarzy obejmująca ucho;
– Waga urodzeniowa poniżej 1500g;
– Leki toksycznie działające na ucho;
– Bakteryjne zapalenie opon mózgowych;
– Zespoły, z którymi wiąże się utrata słuchu;

Między 29 dniem, a 2 rokiem życia:

– Uraz czaszki;
– Zapalenie ucha środkowego z wysiękiem (obecnością płynu w wewnętrznych strukturach ucha) trwające ponad 3 miesiące;
– Zespoły, z którymi wiąże się utrata słuchu;
– Opóźnienie rozwoju języka i komunikacji;
– Bakteryjne zapalenie opon mózgowych lub inne infekcje;
– Leki toksycznie działające na słuch;

Najczęstszym objawem głuchoty u noworodków jest brak reakcji (otwieranie oczu, poruszanie nimi) na dźwięki lub intensywne hałasy. U dziecka problemy ze słuchem objawiają się opóźnieniem rozwoju słów i błędnym używaniem języka. Dziecko nie zwraca uwagi na osobę mówiącą, często prosi o powtórzenie, siada blisko telewizora, ustawia głośno dźwięk, zwraca dłużej uwagę na mimikę osoby mówiącej lub ma problemy z rozmawianiem przez telefon.

Podziel się ze znajomymi