Metabolizm mięśnia sercowego

Dodano: 08:21 8 września 2008
Aktualizowano: 14:35 2 lipca 2012
Źródło:

Metabolizm mięśnia sercowego w warunkach fizjologicznych jest wyłącznie tlenowy to znaczy, że przy dostatecznym zaopatrzeniu w tlen, spala glukozę do CO2 i wody. Nie wytwarza przy tym kwasu mlekowego. W momencie kiedy powstanie kwas mlekowy w mięśniu sercowym jest to sygnał o silnym jego niedotlenieniu. Substraty energetyczne mięśnia sercowego są to glukoza, wolne kwasy tłuszczowe, kwas mlekowy i ciała ketonowe. Udział kwasów tłuszczowych i glukozy zależy od stężenia ich we krwi. W momencie spożycia posiłku poziom glukozy we krwi jest bardzo wysoki,a wolnych kwasów tłuszczowych bardzo niski. Wynika z tego, że głównym substratem jest glukoza. W przypadku kiedy zawartość glukozy we krwi spada diametralnie, wzrasta poziom wolnych kwasów tłuszczowych i to one są głównym substratem energetycznym serca. Regulacja ta polega na hamowaniu wychwytu i przemian glukozy przez wolne kwasy tłuszczowe. Dokładne szlaki metaboliczne substratów energetycznych serca można znaleźć w książkach do biochemii.