Homeopatia część 1

kXYlQv62n8tHQH7sB71XxP29D3J458.jpg


Administrator

Dodano: 07:59 30 maja 2011
Aktualizowano: 08:50 30 maja 2011
Źródło: Autor: Sylwia Oczoś-Zajdel


Jest to niekonwencjonalna terapia, której celem jest pobudzenie naturalnych właściwości obronnych jakie posiada każdy organizm. Słowo homeopatia powstało z połączenia dwóch gackich słów: homois – podobne, i pathos – cierpienie.

Terapia homeopatyczna polega na wprowadzaniu do organizmu substancji, które wywołują schorzenie, na które cierpi pacjent. Związki te są mocno, wielokrotnie rozcieńczane i ich zawartość w preparacie leczniczym jest trudno mierzalna. Jednak niewątpliwie mimo że stężenie leku jest bardzo niskie, to jego obecność w organizmie, mimo to ma zdolność stymulowania i generowania pewnych procesów. Takie samo znaczenie dla organizmu mają tzw. pierwiastki śladowe – ultraelementy, które są niezbędne do życia, a ich prawidłowe stężenie wynosi mniej niż 0,000001% (czyli 10-6%) masy ciała.

Do tych pierwiastków zaliczamy między innymi: rtęć, srebro, złoto, stront, rad, wanad i selen. Rola ultraelementów nie jest w pełni wyjaśniona, są przypuszczalnie składnikami niektórych białek oraz aktywatorami szlaków metabolicznych.

Na pomysł aby „Podobne leczyć podobnym”, czyli stosować pewne substancje, które u zdrowych osób potrafią spowodować objawy chorobowe identyczne z objawami chorobowymi pacjentów, wpadł jeszcze w starożytności Hipokrates. Za nowożytnego twórcę homeopatii uznawany jest niemiecki lekarz żyjący dwustu laty– Samuel Hahnemann.

Przez wiele lat prowadził on rozmaite i żmudne doświadczenia. Opracowywał szczegółowo wyniki obserwacji i na tej podstawie sporządzał receptury leków homeopatycznych.

Wg. jego koncepcji leczenia, skuteczność terapii w największym stopniu uzależniona jest od podobieństwa objawów wywoływanych przez substancję czynną do objawów chorobowych pacjenta.

Spektakularne wyniki otrzymał między innymi w leczeniu groźnej choroby – malarii, używając do terapii alkaloidu – chininy

Badacz ten też dokonał odkrycia drugiego prawa homeopatii – zgodnie z którym efektywność leczenia wspomaga odpowiednie przygotowanie preparatu, na zasadzie maksymalnych rozcieńczeń i tzw. dynamizacji lub inaczej potencjalizacji reaktywności leku. Ta druga technika polega na wstrząsaniu dzięki czemu uzyskuje się efekt dynamizacji, czyli podnoszenia jakości terapeutycznej substancji czynnej zawartej w leku. W ten sposób otrzymane medykamenty pozbawione zostają swoich toksycznych właściwości i są lepiej przyswajalne przez chore tkanki.

Hanheman pozostawił po sobie wspaniałą spuściznę w postaci wielu prac naukowych. Najbardziej powszechna dziś i uznawana za wspaniale źródło wiedzy jest zwłaszcza – Materia Medica. Wspaniałe osiągnięcia tej dziedzinie medycyny uznawanej od lat przez Światową Organizacje Zdrowia WHO, odnieśli badacze – homeopaci pod koniec ubiegłego wieku, podczas licznych doświadczeń i analiz laboratoryjnych oraz budowy modeli teoretycznych i eksperymentalnych. Celem badań stało się ustalanie mechanizmu działania leków homeopatycznych na organizm oraz wpływ wielokrotnych rozcieńczeń na skład jakościowy i ilościowy otrzymywanych roztworów.

Do badań zastosowano miedzy innymi technikę analityczną NMR czyli jądrowy rezonans magnetyczny, zjawisko termoluminescencji polegające na absorpcji i zwrotnej emisji promieniowania widzialnego przez pewne struktury związków chemicznych.

Na tej podstawie wykazano, że specyficzne własności fizyczne wielokrotnie rozcieńczanych roztworów, wynikają z przekazanych informacji chemicznych, których nośnikami były pierwotnie znajdujące się w cieczy związki chemiczne w roztworach wyjściowych.

Przyjęto nawet hipotezę o tak zwanej pamięci wody, która polega na przyjmowaniu określonych właściwości fizykochemicznych pod wpływem jakiegoś związku chemicznego, który po pewnym czasie i w wyniku określonych procesów, z tego roztworu został usunięty.

Interesujące wyniki badan należą między innymi do zespołu badawczego pod kierownictwem prof. Luca Montagnier’a, noblisty z zakresu medycyny z 20008 roku.

Wspomniani naukowcy podjęli się między innymi analiz procesów mocnych rozcieńczeń. Skoncentrowano się na metodzie zapisywania elektronicznego sygnałów, które są emitowane przez mikroorganizmy a także pojedyncze i niewielki cząsteczki tzw. nanoczasteczki.

Największym ich zainteresowaniem cieszyły się bakteria Escheirichia coli i wirus HIV. Znamienne jest to, że sygnały takie najlepiej odczytywane są tylko w przypadku wysokich rozcieńczeń.

Badania nad homeopatią są wciąż kontynuowane przez licznych naukowców na całym świecie w ramach nie tylko tych projektów, których przedmiotem jest sama homeopatia. W wyniku wielu odkryć, których dokonano w trakcie prac badawczych nad zagadnieniami innych gałęzi nauki, poszerzane są wciąż teorie i dowodzone hipotezy z zakresu homeopatii, które wcześniej były dla naukowców tylko tajemniczą acz frapującą zagadką.

C.D.N.

Więcej na temat

Podziel się ze znajomymi