Czym jest pamięć sensoryczna?


Administrator

Dodano: 08:58 9 lipca 2012
Aktualizowano: 09:06 9 lipca 2012
Źródło: Autor: Paweł Mazur

Pamięć sensoryczna spotykana jest tak naprawdę pod wieloma różnymi nazwami. Oprócz wspominanej – ultrakrótkotrwałej – możecie się również spotkać z określeniem rejestr sensoryczny, lub też pamięć zmysłów. Można powiedzieć, że ten rodzaj pamięci jest jakby efektem działania wszelkiego rodzaju bodźców (najczęściej z zewnątrz) na nasze zmysły. Określana jest często jako swoistego rodzaju worek, do którego trafia mnóstwo informacji. Te bodźce, czy też w zasadzie bardziej ich strumień, jest magazynowany, a potem wybierane są z niego istotne informacje. Ciekawym przykładem pamięci sensorycznej jest tak zwany typ ikoniczny. Tutaj warto zaznaczyć, że ta typologia nie jest stosowana przez wszystkich specjalistów, ale niektórzy faktycznie uznają podział pamięci sensorycznej na ikoniczną i echoniczną.

Ten typ można określić jako pamięć wzrokowa. Jest ona niezmiernie dokładna, ale ma swoją wadę. Jest bardzo nietrwała. Przechowuje ona obraz wzrokowy, który jednak wraz z upływem czasu po prostu znika. Pozostają ramy obrazu, ale już nie w pamięć sensorycznej. To z kolei wynika z faktu, że pamięć ta jest jeszcze krótsza od tej określanej jako „krótkotrwała”, jedynie do 1 sekundy. Mimo tak krótkiego czasu funkcjonowania gromadzi ona ogromne ilości informacji. Szacuje się, że aż 99% odbieranych bodźców przechodzi przez nią. Dzięki procesowi percepcji jest ona w stanie zapamiętywać ogrom informacji, pochodzących z naszych zmysłów.

Ciekawostką jest również wspomniana pamięć słuchowa. Jest ona w większości wypadków mniej wyćwiczona niż pamięć wzrokowa. Jest powiązana zarówno z jakością słuchu, ale także z naszymi możliwościami intelektualnymi. Często jest stosowana – przy odbieraniu dźwiękiem wizualizacja, tak aby lepiej zapamiętać daną sytuację.

Podziel się ze znajomymi