Sygnały wskazujące na problemy z sercem

Dodano: 14:50 3 marca 2017
Aktualizowano: 14:50 3 marca 2017
Źródło:

Najbardziej znanym objawem jest ból umiejscowiony w klatce piersiowej. Świadczy on o zawale mięśnia sercowego. To jednak niejedyny sygnał wskazujący na problemy z nim związane. Powinniśmy uważnie obserwować to co dzieje się z naszym organizmem. Dzięki temu będziemy mogli w porę zauważyć, że nasze serce ma problem.

Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby po 45 roku życia (przede wszystkim mężczyźni). Czynikiem ryzyka jest również wcześniejsze wystąpienie chorób związanych z sercem w najbliższej rodzinie. To jednak nie wszystko. Do czynników ryzyka zalicza się też: nadciśnienie tętnicze, zaburzoną gospodarkę tłuszczową, cukrzycę i palenie papierosów.

Opis sygnałów wskazujących na problem z pracą sercą, zaczniemy od wspominanego bólu w klatce. Opisywany jest on jako bardzo silny. Odczuwany jest na dużym obszarze klatki piersiowej. Ma on charakter narastający. Może być piekący. Nie zawsze jednak jest on przy zawale odczuwany, lub jego natężenie jest małe. Tak może być u osób cierpiących na cukrzycę.

Sygnałem wskazującym na problemy z prawidłowa praca serca są też obrzęki. Mog one dotyczyć nóg. Zwykle tłumaczymy je np. trybem naszego codziennego funkcjonowania i faktycznie to jedna z częściej występujących przyczyn. Obrzęki związane z nieprawidłową pracą serca występują na kostkach i łydkach. Początkowo pojawią się one jedynie wieczorem. W miarę rozwoju problemu będą się utrzymywały w ciagu całego dnia.

Kolejnym sygnałem wskazującym na problem z sercem, są zawroty głowy współwystępujące z nieregularnym tętnem. Mogą też pojawić się duszności. Wymienione objawy świadczą między innymi o niewydolności serca, lub zaburzenia rytmu jego pracy. Duszności występują również przy zawale. Sygnałem wskazującym na problemy z prawidłową serca jest też przewlekłe zmeczenie organizmu. Przy wrodzonych wadach, ale i niewydolności układu krażenia, mogą pojawić się zasinienia na skórze. Częste bóle głowy – zwłaszcza poranne – mogą wskazywać na podwyższone ciśnienie tętnicze. To oznacza większe ryzyko zawału serca.