Rodzaje żółtaczki

Dodano: 08:44 17 września 2008
Aktualizowano: 14:22 20 czerwca 2012
Źródło: „Encyklopedia zdrowia” (pod red. Witolda Gomułki i Wojciecha Rewerskiego, wyd. PWN) pl.wikipedia.org

Żółtaczka (icterus)

Przyczyną tego stanu jest nadmierna ilość bilirubiny (hiperbilirubinemia), która się odkłada w skórze, białkówkach oczu i w błonach śluzowych. Bilirubina to żółty barwnik występujący we krwi także osób zdrowych. Żółte zabarwienie powłok pojawia się dopiero wtedy, gdy stężenie bilirubiny przekracza 200 procent dopuszczalnej normy.

Bilirubina powstaje przede wszystkim wskutek rozpadu hemoglobiny – barwnika występującego w erytrocytach (krwinkach czerwonych). Do rozpadu tego dochodzi głównie w śledzionie, wątrobie i szpiku kostnym. Jest to normalny proces eliminowania z krwiobiegu starzejących się krwinek czerwonych. Zdrowa wątroba sprawnie wychwytuje bilirubinę i wydala ją wraz z żółcią do jelit.

Żółtaczka hemolityczna

Jej przyczyną jest nadmierna podaż bilirubiny wywołana masowym, niekontrolowanym rozpadem krwinek czerwonym, czyli ich hemolizą. Nawet całkowicie zdrowa wątroba nie jest w stanie wychwycić i wydalić zbyt dużej ilości barwnika.

Żółtaczka mechaniczna (zastoinowa)

Jest ona wynikiem mechanicznego utrudnienia lub zablokowania odpływu żółci z wątroby do jelit. Zasadniczy powód to obecność kamieni w głównych drogach żółciowych lub zwężenie tych dróg z powodu zapalenia bądź ucisku z zewnątrz.

Żółtaczka miąższowa

Jeśli przyczyną żółtaczki są choroby miąższu wątroby (marskość, stłuszczenie, ostre i przewlekłe zapalenie), które upośledzają wychwyt i wydalanie bilirubiny, to skutkiem jest żółtaczka miąższowa.

Żółtaczka czynnościowa

U jej podłoża leżą zaburzenia enzymatyczne komórek wątrobowych. Występuje rzadko, mimo że podaż bilirubiny jest właściwa, wątroba zasadniczo zdrowa, a odpływ żółci z wątroby do jelit swobodny.

Fizjologiczna żółtaczka noworodków

Przejściowa hiperbilirubinemia występująca w pierwszym tygodniu życia. Stan podwyższonego poziomu bilirubiny zanika około 10 dnia życia. Żółtaczka ta jest wynikiem nadmiernej hemolizy spowodowanej rozpadem krwinek zawierających hemoglobinę płodową. Niedojrzała wątroba nie jest jeszcze zdolna do wychwytu i wydzielania bilirubiny.