Pylica płuc

Dodano: 08:17 2 grudnia 2008
Aktualizowano: 14:25 16 stycznia 2012
Źródło:

Pylica płuc (łac. pneumoconiosis) niegdyś była chorobą bardzo mocno rozpowszechnioną. W dzisiejszych czasach jest również niebezpieczna. Choroba ta występuje przede wszystkim u osób narażonych na wdychanie kurzu i pyłów w miejscu pracy, z racji wykonywanego zawodu. Wdychany pył i kurz dostaje się bowiem do płuc. Tam osadza się oraz niszczy tkankę, która jest niezwykle delikatna. Zagrożenie pylicą dotyczy zwłaszcza górników, którzy codziennie przez wiele godzin narażeni są na kontakt z pyłem węglowym i kamiennym.

Objawami pylicy płuc są: kaszel z plwociną, zapalenie oskrzeli, duszności, rozedma płuc, osłabienie pracy serca.

Jakie są przyczyny i rodzaje pylicy płuc?

Możemy wyróżnić kilka postaci pylicy płuc, w zależności od rodzaju wdychanego pyłu. Tzw. pylicę węglową (łac. anthracosis) wywołuje pył węglowy wdychany na przykład przez górników. U pracowników przemysłu żelaznego, a zwłaszcza u szlifierzy metali może występować tzw. pylica rdzewna (łac. ferrosis). U osób pracujących w kopalnictwie kruszcowym (rudnym), w przemyśle ceramicznym i porcelanowym wyjątkowo niebezpieczna jest krzemica płuc i pylica. Występuje tu charakterystyczne szare zabarwienie płuc. Inna postać pylicy płuc to u osób, które maja do czynienia z azbestem – azbestoza. U osób zatrudnionych w przemyśle tytoniowym może występować natomiast pylica tytoniowa. Istnieje jeszcze wiele rodzajów pylicy płuc, które mogą być wywołane działaniem m. in. wapna, mąki, drewna czy filcu.

Jak wygląda leczenie pylicy płuc?

Nie ma konkretnej, jednej metody leczenia poszczególnych postaci pylicy płuc. Osobom chorym podaje się środki wykrztuśne, rozrzedzające śluz a także pobudzające jego wydzielanie. Podobnie postępuje się w przypadku zapalenia oskrzeli. Jeśli choroba znajduje się w zaawansowanym stadium, może wystąpić osłabienie pracy serca i wtedy stosowane są odpowiednie leki. Zaleca się, aby pacjent przebywał jak najdłużej na świeżym powietrzu. Takie zalecenie wiąże się w większości przypadków z koniecznością zmiany rodzaju wykonywanej pracy.

Co można zrobić samemu?

Pylicy płuc można i trzeba zapobiegać. Osoby zagrożone na tą chorobę, narażone na wdychanie różnego rodzaju płynów, powinny nosić specjalną maskę ochronną. Używać jej zawsze w miejscu pracy, nawet jeśli wydaje się nam ten sposób zapobiegania chorobie za uciążliwy.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

Powinniśmy udać się do specjalisty natychmiast po wystąpieniu takich objawów jak kaszel, wykrztuśna plwocina lub duszności. Lekarz w pierwszej kolejności zleci wykonanie prześwietlenia płuc. Wyniki wykażą obecność ewentualnych guzków i innych zmian. Lekarz zbada również serce, w przypadku występowania u pacjenta objaw duszności.

Jak przebiega choroba?

Wdychanie pyłów jest przyczyną podrażnienia początkowo samych tylko oskrzeli. Cząsteczki pyłów dostają się później z pęcherzyków płucnych do dróg limfatycznych. Podrażnione pęcherzyki płucne sklejają się, co z kolei może doprowadzić do ropnego zapalenia błon śluzowych. Jeśli wdychany pył wykazuje działanie chemiczne, wówczas mogą powstać nieodwracalne zbliznowacenia oraz chroniczne stany zapalne. Inne skutki pylicy płuc to duszności, rozedma płuc oraz niewydolność serca.

Czy pylica płuc jest chorobą niebezpieczną?

Pylicę płuc można zaliczyć do chorób niebezpiecznych. Choroba ta powoduje wzrost ryzyka zachorowalności na gruźlicę. Niektóre postaci pylicy mogą stać się zaczątkiem raka płuc. Ryzyko zachorowania na pylicę dotyczy głównie osób, które z racji wykonywanego zawodu, w miejscu pracy są narażone na wdychanie niebezpiecznych dla organizmu pyłów. Z tego względu należy bardzo rygorystycznie przestrzegać przepisów BHP. Pracodawca powinien podejmować odpowiednie działania profilaktyczne a pracownik powinien bezwzględnie zakładać maskę ochronną, podczas wszelkich prac związanych z kontaktem z substancjami pylistymi.

Podziel się ze znajomymi