Pneumokokowe płatowe zapalenie płuc


Administrator

Dodano: 08:05 12 lipca 2011
Aktualizowano: 08:20 12 lipca 2011
Źródło: Autor: Sylwia Śliż

Zapalenie płuc nie podlega rejestracji, dlatego też brak precyzyjnych danych dotyczących częstości jego występowania. Ocenia się jednak, ze zachorowalność na pozaszpitalne zapalenie płuc jest podobna w Europie i Ameryce, u dorosłych wynosi średnio 3 do 15 przypadków na 1000 mieszkańców w ciągu roku. Zapadalność wzrasta do 30 osób na 1000 mieszkańców w populacji osób w podeszłym wieku.

Płatowe zapalenie płuc jest jedną z postaci pneumokokowego zapalenie płuc, wywoływanego przez paciorkowce Streptococus pneumoniae, będącego najczęstszą przyczyną zarówno ciężkich, jak i lekkich zapaleń płuc. Jego nazwa wzięła się z tego, ze zapalenie włośnikowe płuc zajmuje najczęściej cały płat lub znaczną jego część. Zapalenie w miąższu płucnym postępuje stosunkowo szybko, mikroorganizmy kolonizują płat płucny, pęcherzyki wypełniają się włóknikiem oraz krwinkami czerwonymi, rozwija się zapalenie przylegającej opłucnej i może dojść do powstania wysięku w jakie opłucnowej.

Przebieg płatowego zapalenia płuc odznacza się fazowością, wyróżnia się:

1. Okres tzw. nawału – przekrwienia i obrzęku, w którym na skutek przepełnienia włośniczek krwinkami czerwonymi następuje zniekształcenie przegród pomiędzy pęcherzykami. Światło pęcherzyków płucnych wypełnia surowiczy płyn wysiękowy z nielicznymi krwinkami czerwonymi – okres ten trwa od kilku do kilkunastu godzin.

2. Okres zwątrobienia czerwonego – nadal utrzymuje się przepełnienie krwią włośniczek przegród międzypęcherzykowych. W wysięku coraz liczniej pojawiają się czerwone krwinki i granulocyty obojętno-chłonne. Miąższ ma konsystencję wątroby, stąd nazwa fazy – zwątrobienie. Okres ten trwa około 2-3 doby.

3. Okres zwątrobienia szarego – wysięk w pęcherzykach zmienia charakter, pojawia się w nim coraz więcej włóknika i granulocytów, pojawiają się również fagocyty jednojądrowe. Nadmierna ilość wysięku zgromadzonego w świetle pęcherzyków płucnych powoduje, ze przegrody międzypęcherzykowe zostają znacznie uciśnięte – okres ten trwa kilka dni.

4. Okres rozejścia się – po rozpoczęciu mobilizacji fagocytów jednojądrowych, liczba dwoinek w świetle pęcherzyków znacznie maleje. Wysięk staje się bezbakteryjny, a jednocześnie wraz z rozpadem granulocytów uwalniają się z nich enzymy proteolityczne trawiące włóknik, dzięki czemu wysięk zostaje upłynniony. Temperatura ciała spada, a na osiągniecie pełnej powietrzności czeka się zwykle do 3 tygodni.

Mimo iż zapalenie płuc najczęściej jest bezbolesne, to jednak chory może mieć problemy ze złapaniem tchu, jest osłabiony, gorączkuje, skarży się na uporczywy, suchy kaszel. Dobrą wiadomością jest fakt, że drobnoustroje będące przyczyną tej choroby są wrażliwe na antybiotyk, a leczenie trwa na ogół od 2 do 3 tygodni.

Podziel się ze znajomymi