Nadciśnienie tętnicze – metody leczenia

cdnXCId9vHkCG9cqpyBcBQE84e8Glr.jpg
Dodano: 08:30 4 sierpnia 2008
Aktualizowano: 11:06 3 lipca 2012
Źródło:

Część druga. Niefarmakologiczne i farmakologiczne metody leczenia nadciśnienia.

1. Leczenie niefarmakologiczne:

Oprócz farmakoterapii należy zmienić dotychczasowy, negatywny dla zdrowia tryb życia poprzez:

• zredukowanie nadwagi – redukcja masy o około 4 kg powoduje obniżenie ciśnienia skurczowego oraz rozkurczowego o około 3 mm i 2,4 mm Hg i spadek zachorowalności na nadciśnienie o około 50%.

• ograniczenie spożycia alkoholu – w ciągu kilku tygodni od zaprzestania picia następuje znaczące obniżenie ciśnienia tętniczego lub nawet jego powrót do normalnych wartości. Około 10% wszystkich przypadków nadciśnienia jest spowodowane alkoholizmem. Spożywanie alkoholu przez osobą chorą powoduje wzrost ryzyka powikłań nadciśnienia takich jak udar mózg czy zawał. Wykazano także, że nadmierne spożywanie alkoholu przyczynia się do powstania oporności na leki obniżające ciśnienie (leki hipotensyjne).

• ograniczenie spożycia soli – jeden z najważniejszych sposobów leczenia niefarmakologicznego. Spożycie należy ograniczyć do 4-6 g dziennie. U większości społeczeństwa dzienne spożycie soli wynosi 10 g i więcej.

• uprawianie sportu, aktywność ruchowa – co najmniej 30 minut ruchu dziennie przyczynia się do obniżenia ciśnienia. Zalecanymi rodzajami aktywności ruchowej są: pływanie, jazda na rowerze, bieganie, energiczny spacer. Należy zrezygnować z ćwiczeń izometrycznych, które polegają na napinaniu mięśni bez ich rozciągania. Mogą powodować duży wzrost ciśnienia.

• stosowanie właściwej, niskokalorycznej diety zawierającej dużo owoców i warzyw – owoce nie zawierają soli, a zawierają dużo potasu, który ma działanie antagonistyczne w stosunku do sodu zawartego w soli, który podwyższa ciśnienie krwi. W rutynowych badaniach poziom potasu jest najczęściej obniżony co niekorzystnie odbija się na ciśnieniu tętniczym. Potas skutecznie chroni przed udarem mózgu i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia innych, groźnych powikłań nadciśnienia tętniczego.

• rzucenie palenia – nikotyna po przedostaniu się do krwi powoduje zwiększone wydzielanie hormonów stresu czyli adrenaliny i noradrenaliny, które powodują wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Zaprzestanie palenie zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań nadciśnienia takich jak udar mózgu, arytmia serca czy zawału oraz powoduje zwolnienie procesów miażdżycowych. Palenie zmniejsza skuteczność leków hipotensyjnych.

• ograniczenie spożycia mocnej kawy i herbaty – wypicie mocnej kawy lub herbaty może powodować wzrost ciśnienia, u osób chorych na nadciśnienie wzrost ten jest wyraźniejszy. Kawa niefiltrowana powoduje wzrost poziomu cholesterolu. Najzdrowsza jest zielona herbata ponieważ ma właściwości hipotensyjne (obniża ciśnienie). Poza tym obniża ryzyko zawału, miażdży i wystąpienia choroby nowotworowej.

• relaks – uprawianie np. jogi i treningu autogenicznego mogą pomóc w obniżeniu ciśnienia.

Stosowanie leczenia niefarmakologicznego podnosi skuteczność leczenia farmakologicznego.

2. Leczenie farmakologiczne:

Leczenie farmakologiczne, czyli hipotensyjne ma na celu obniżenie ciśnienia tętniczego krwi do wartości prawidłowych lub zbliżonych do prawidłowych. Kolejnym celem tego leczenia jest zmniejszenie częstości ryzyka powikłań wynikających z nadciśnienia tętniczego czyli zapobiegania lub spowolnienie ryzyka wystąpienia powikłań narządowych. Leczenie hipotensyjne jest terapią długotrwałą, która często musi trwać przez całe życie. U osób z zaawansowanym stadium nadciśnienia, farmakologiczne obniżenie ciśnienia może być trudne. W czasie leczenia należy ściśle współpracować z lekarzem. Nie każda osoba z nadciśnieniem musi być leczona farmakologicznie.
Wczesne stadia wtórnego nadciśnienia są możliwe do całkowitego wyleczenia, nadciśnienie pierwotne jest obecnie chorobą nieuleczalną, która wymaga stosowania leków przez całe życie.

Obecnie dostępnych jest wiele bezpiecznych i skutecznych leków hipotensyjnych. Wybór leku zależy od współistniejących z nadciśnieniem chorób, które mogą być wskazaniem lub przeciwwskazaniem do zastosowania danego preparatu.

W leczeniu nadciśnienia stosowane są następujące leki:
• leki blokujące receptory beta- adrenergiczne (beta-blokery) – leki rozszerzające naczynia krwionośne, zwalniające pracę i siłę skurczu serca. Przykładowe beta-blokery to propranolol, betaksolol, karwedilol, acebutolol. Beta-blokery należą do najczęściej stosowanych leków w nadciśnieniu.

• leki moczopędne (diuretyki) – podstawowe leki stosowane w nadciśnieniu. Najczęściej stosowanymi diuretykami są tiazydy (np. politiazyd, hydrochlorotiazyd, trichlorometiazyd) i leki tiazydopodobne (np. metolozan, indapamid, chlortalidon), których działanie polega na hamowaniu zwrotnego wchłaniania wody i innych związków w nerkach. Zmniejszenie ilości wody powoduje zmniejszenie ilości krążącej w naczyniach krwi. W wyniku tego spada opór obwodowy w naczyniach krwionośnych i przez to serce ma mniejszą pracę do wykonania. Skuteczność leków moczopędnych podnosi zmniejszenie ilości soli w diecie. Długotrwałe stosowanie diuretyków zmniejsza stopnień zmian narządowych spowodowanych nadciśnieniem. Leki moczopędne należą do najtańszych i najskuteczniejszych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

•Inhibitory konwertazy angiotensyny – uniemożliwiają przemianę angiotensyny I w angiotensynę II, która powoduje kurczenie się naczyń krwionośnych, rozszerzają tętnice, zmniejszają opór obwodowy i inne. Przykładowymi inhibitorami konwertazy angiotensyny są benazepril, ceronapril, delapril, enalapril, kaptopril.

• Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa 1 (Alfa-blokery) – leki, które wprowadzają mięśnie gładkie naczyń krwionośnych w stan relaksu, rozszerzając je, chronią przed substancjami kurczącymi mięśnie (np. przed noradrenaliną) przez co następuje wzrost ciśnienia. Rozszerzenie naczyń prowadzi do spadku ciśnienia. Przykładowe leki z tej grupy to fentolamina, prazosyna, trimazosyna. Alfa-blokery wykazują dużą skuteczność w leczeniu nadciśnienia i zwykle są dobrze tolerowane przez ogranizm.

• Antagoniści wapnia – kolejne leki powodujące rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych i zmniejszenie oporu obwodowego poprzez zmniejszenie napięcia mięśni gładkich, mają wpływ antyarytmiczny. Przykłady: Nifedypina, Amlodypina, Diltiazem, Felodypina.

Niestety pomimo szybkiego postępu w dziedzinach zajmujących się nadciśnieniem tętniczym skuteczność leczenia jest niska. Przyczynami takiego stanu między innymi są: niestosowanie się do zaleceń lekarzy poprzez nieregularne przyjmowanie leków i nie o właściwych porach przez pacjentów. Kolejną przyczyną jest dobieranie przez lekarzy niewłaściwych leków i nieodpowiednich dawek. Pacjenci często nie stosują się do leczenia niefarmakologicznego czyli np. nie przestrzegają właściwej diety, ograniczają aktywność ruchową, nadużywają alkoholu i papierosów.