Jak objawia się CHAD?


Administrator

Dodano: 12:58 22 maja 2013
Aktualizowano: 13:47 22 maja 2013
Źródło: Autor: Paweł Mazur

Choroba afektywna dwubiegunowa – bo tak rozwija się ten skrót – to niezmiernie ciężki do wyleczenia problem związany z psychiką. Część z jego objawów jest na tyle charakterystyczna, że dość łatwo można postawić diagnozę.

CHAD to zaburzenia maniakalno-depresyjne. Charakteryzują się one naprzemiennym występowaniem epizodów depresyjnych, hipomanii i „pozornego” stanu zdrowia psychicznego. Wciąż niepoznana jest główna przyczyna choroby afektywnej dwubiegunowej. Obecnie za najbardziej prawdopodobne uznaje się: podłoże genetyczne, efekt urazów, lub mikrourazów mózgu i wady rozwojowe płodu. Są również czynniki, które zwiększają szansę na wystąpienie CHAD. Zalicza się do nich między innymi traumatyczne dzieciństwo, a także większa podatność na stres, czy duszenie negatywnych emocji.

Głównym objawem CHAD jest naprzemienne występowanie poszczególnych epizodów. Najczęściej zmiana z jednego w drugi odbywa do kilku razy w ciągu roku. W niektórych przypadkach (zaawansowany typ CHAD) takie zmiany mogą występować nawet w obrębie kilku tygodni. Zależnie od tego z jakim etapem mamy do czynienia, takie będą się pojawiać objawy. Faza maniakalna charakteryzuje się przede wszystkim wzmożoną aktywnością psychoruchową. Zmniejsza się również potrzeba jedzenia, za to wyraźnie rośnie aktywność seksualna. W tym etapie mogą się pojawiać również objawy somatyczne, charakterystyczne na przykład dla nerwicy, czy stresu (przykładem może być drętwienie kończyn, czy języka). Często w fazie hipomanii zdarza się, że osoba chora zaczyna się zachowywać lekkomyślnie. Jego działania pozbawione są obawy o ewentualne konsekwencje.

Objawy związane z etapem depresji, to przede wszystkim zamknięcie się na świat zewnętrzny. W tym wypadku również pojawia się zanik chęci związanej z odżywianiem. Generalnie rzecz biorąc ten etap ma objawy takie jak depresja. Różne może być tylko ich nasilenie. Nie wszystkie również muszą wystąpić.

Podziel się ze znajomymi