Gorączka krwotoczna znów w Polsce


Administrator

Dodano: 10:09 29 sierpnia 2011
Aktualizowano: 11:29 7 września 2011
Źródło: Autor: Sylwia Oczoś-Zajdel

Kolejne, dość liczne, zachorowania miały miejsce kolejno w latach następnych, diagnozowane w Polsce są od roku 2003.
Do dziś w Polsce, szczególnie w mezoregionie jakim jest Podkarpacie zachorowało już kilkadziesiąt osób w różnym wieku, różnej płci i o różnym wykształceniu. Mezoregion ten znajduje się na większym terytorium, obejmującym obszar Karpat Zachodnich Zewnętrznych.

Występują tu bowiem szczególne warunki fizjograficzne, sprzyjające rozwojowi populacji myszowatych (muridae), będących nosicielami wirusa, stanowiąc ich tzw. niszę ekologiczną.

Myszowate wraz z innymi rodzinami rzędu gryzoni, obejmującego około 1600 gatunków są często wektorami czyli ostatnimi gospodarzami przed tzw. gospodarzem ostatecznym – człowiekiem wielu chorobotwórczych mikroorganizmów w tym wirusów.

RNA-wirusy

Zakażenia przebiegające z wystąpieniem wysokiej temperatury – powyżej 38,5st.C, wywołują najczęściej RNA-wirusy, które naukowcy podzielili na odrębne grupy, ze względu na komplementarność względem matrycowego RNA (mRNA). Wyróżniamy między innymi wśród wirusów zbudowanych z kwasu rybonukleinowego czyli RNA, specyficzną ich odmianę zwaną retrowirusami, które charakteryzują się zdolnością produkcji inwertazy RNA (odwrotnej transkryptazy). Jej zadaniem jest koordynowanie zapisu informacji genetycznej z RNA wirusa na DNA komórki gospodarza. Najbardziej znanym z retrowirusów jest HIV.

Pozostałe odmiany RNA wirusów dzielimy na takie, które posiadają kwas nukleinowy:
– pojedynczy o dodatniej polaryzacji tj. ssRNA (+),
– pojedynczy o ujemnej polaryzacji ssRNA (-)
– i o nici podwójnej dsRNA.
RNA wirusy wywołują szeroką gamę groźnych chorób, które nie tylko stwarzają ryzyko utraty zdrowia w wyniku powikłań ale, późno wykryte i nieodpowiednio leczone, prowadzą do śmierci po ciężkim przebiegu agonii z towarzyszącym jej cierpieniem.

Istnieją co najmniej cztery rodziny RNA wirusów, które wykazując znaczną zakażalność i wysoką śmiertelność są przyczyną schorzeń, których znamiennym symptomem, oprócz gorączki i innych objawów typowo grypowych, są krwawienia wewnętrzne.
Z tej grupy patogenów wyróżniono między innymi: rodzinę Filoviridae, której przedstawicielami są wirusy wywołujące:
– gorączkę krwotoczną Ebola – jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych na świecie,
– gorączkę Marburg,

a także rodzinę Flaviviridae do której należą wirusy wywołujące:
– żółtą febrę,
– gorączkę Denga,
– omską gorączkę krwotoczną,
– chorobę lasu Kyasanur,
– gorączkę Zachodniego Nilu,

oraz rodzinę Bunyaviridae, wirusy ją reprezentujące są przyczyną miedzy innymi:
– gorączki doliny Rift
– gorączki Krym-Kongo
– gorączki krwotocznej Hanta – (która występuje również w Polsce).

i rodzinę Arenaviridae, która obejmuje wirusy będące przyczyną takich groźnych schorzeń jak:
– gorączka Lassa,
– boliwijska gorączka krwotoczna,
– wenezuelska gorączka krwotoczna,
– argentyńska gorączka krwotoczna,
– brazylijska gorączka krwotoczna.

Część z tych wirusów, w wyniku ocieplenia klimatu, znalazła sobie miejsce bytowania również na kontynencie europejskim, w klimacie umiarkowanym, w tak zwanych rezerwuarach, które stanowią osobniki zwierzęce. Na naszym kontynencie należą przede wszystkim rozmaite gatunki gryzoni, nietoperzy i małp z hodowli w ZOO itp.

Najpopularniejszym w naszym regionie (tj. w określonej części Karpatów) jest odmiana wirusa Hanta zwana HFRS, czyli gorączką krwotoczną z zespołem nerkowym (z angielskiego – Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome). Wirus Hanta należąc do rodziny RNA wirusów – Bunyaviridae, jest jedyną odmianą, której wektorami – nosicielami są ssaki z rzędu gryzoni. (W przypadku pozostałych odmian Bunyaviridae, wektorami są stawonogi).

HFRS charakteryzuje się więc zmianami patologicznymi w obrębie nerek natomiast HPS (Hanta Pulmunary Syndrome) jest gorączką krwotoczną przebiegającą równolegle z niewydolnością płuc.

Ponadto, ze względu na stanowisko geograficzne, w którym wirus będący źródłem HFRS wysepuje lub został odkryty wyróżnia się odmiany (serotypy) Hanta – wirusa zwane odpowiednio:
– HANV,
– HTVU,
– DOBV,
– PUUV,
– SEOV
i SNV.

Zajmę się teraz bliżej HFRS wywoływany przez odmianę zwaną Puumala czyli PUUV (serotypu dominującego na naszym kontynencie) jako, że istnieje dość spore zagrożenie jego wystąpieniem zwłaszcza u mieszkańców wsi i obszarów górzystych porośniętych lasami bukowymi.

Niektóre zakażenia HFRS przymują postać łagodną bądź atypową przypominającą między innymi infekcję krętkami bakterii z rodziny Leptospira, schorzenia również pochodzenia odzwierzęcego, zwaną leptospirozą. Cechami wspólnymi obu infekcji są zarówno wybroczyny na skórze i krwawienia wewnętrzne tzw. zespół wykrzepiania wielonaczyniowego jak i obecność krwi w moczu (krwinkomocz) wywołaną dysfunkcją nerek, której wynikiem jest także obecność białek w urynie (białkomocz). Do podobieństw zalicza się również możliwe powikłania np. w postaci zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego i problemów z funkcjami wątroby.

W przypadku łagodnej formy częstokroć powrót do zdrowia jest samoistny bez specjalistycznego leczenia a nawet nie wykrywalny przez lekarzy. Formy ostre HFRS są znacznie bardziej groźne dla zdrowia i życia chorego.

Śmiertelność takiego przebiegu choroby wynosi bowiem od 5 do 20% a szczęśliwym rekonwalescentom, często dokuczają trwałe zmiany wielonarządowe, zwłaszcza w obrębie układu oddechowego i wydalniczego.

Do powikłań należą tu również dysfunkcje przysadki mózgowej, nadciśnienie tętnicze, uszkodzenie wątroby itd.

W następnej części zajmę się opisem symptomów choroby tj. fazą prodromalną i jawną oraz omawiając budowę i sposób namnażania się wirusa omówię rodzaje wrót zakażenia, czynniki ryzyka, diagnostykę i metody lecznicze.

C.D.N.

Podziel się ze znajomymi