Czym jest skaza krwotoczna?


Administrator

Dodano: 12:46 11 marca 2013
Aktualizowano: 13:13 11 marca 2013
Źródło:

Skaza krwotoczna to tak zwane wylewy podskórne. Wylewy podskórne to jeden z objawów skazy krwotocznej. Istnieje kilka rodzajów tej choroby. Mogą być one nabyte, lub wrodzone. W niektórych przypadkach skaza krwotoczna maskuje prawdziwą, dużo groźniejszą, chorobę.

Typologia skazy krwotocznej przedstawia się w sposób następujący:
skaza naczyniowa (efekt hemostazy naczyniowej),
skaza płytkowa (niedostateczna ilość trombocytów),
skaza osoczowa (brak krzepnięcia),
skaza złożona.

Wspomniałem we wstępie o fałszowaniu prawdziwej choroby. Może dojść faktycznie do takiej sytuacji w przypadku takich chorób jak ostra białaczka, aplazja szpiku i marskość wątroby. Kiedy jednocześnie występuje któraś ze skaz krwotocznych, możemy mieć problem z dokładnym opisem prawdziwej choroby.

Objawem skaz krwotocznych jest między innymi wysypka, która najczęściej występuje od 3 do 5 dni. Przypomina ona plamki rozsiane w różnych miejscach na skórze. Ciekawostką jest to, że jeśli je naciśniemy – bledną. Każdy z typów skaz ma swoje cechy charakterystyczne. Przykładowo, typ naczyniowy jest najczęściej występującą, wrodzoną skłonnością do krwawienia w obrębie tkanek. Skaza ta dotyczy przede wszystkim dziewczynek. Skaza płytkowa jest efektem małej ilości trombocytów. Taka sytuacja często dotyczy małopłytkowości. Leczenie jej jest zależne od typu tej ostatniej. Może więc na przykład być nam potrzebny przeszczep szpiku.

Skaza osoczowa (zarówno wrodzona, jak i nabyta), to efekt braku tych czynników, które mają powodować prawidłowe krzepnięcie. Istotny jest też podział ze względu na sposób w jaki ta skaza się u nas pojawia. W pewien sposób warunkuje to również sposób leczenia. Przykładowo, skaza osoczowa nabyta to najczęściej problem wynikający z wielu chorób. Jest to jedno z możliwych powikłań. Stąd też, aby nie dopuścić do wystąpienia skazy krwotocznej typu osoczowego, trzeba leczyć główne choroby.

Reasumując: sposób leczenia danej skazy krwotocznej jest zależny od tego, jaka jest jej przyczyna. Istotne są również czynniki dodatkowe, takie jak na przykład choroby, które wraz z nią współwystępują.

Więcej na temat

Podziel się ze znajomymi