Czym jest głuchota wrodzona?


Administrator

Dodano: 07:56 10 lipca 2012
Aktualizowano: 08:01 10 lipca 2012
Źródło: Autor: Paweł Mazur

Przede wszystkim problemem związanym z poznawaniem otaczającego świata. Słuch to jeden z bardziej istotnych zmysłów, który umożliwa szczególnie dziecku lepsze zrozumienie tego co go otacza. Głuchota – również, a może przede wszystkim ta wrodzona – powoduje pewnego rodzaju izolację społeczną.

To jedna strona medalu, ale jest jeszcze kwestia medyczna wytłumaczenia tego problemu zdrowotnego. Głuchota wrodzona nazywa jest też dziedziczną, jednak warto rozróżnić fakt, że przyczynę tej drugiej najczęściej są czynniki genetyczne. Głuchota wrodzona z kolei dużo częściej jest spowodowana przez chorobę matki, szczególnie w pierwszych 12 tygodniach trwania ciąży. Może być ona powodowana przez substancje toksyczne, które mogą uszkadzać płód. Tutaj wyróżnić trzeba wszelkiego rodzaju używki: alkohol i nikotyna. Niezależnie od tego, czy będziemy obie nazwy stosować zamienne, czy też będziemy rozróżniać ze względu na przyczyny, definicja będzie w zasadzie taka sama.

Głuchotę więc można określić jako upośledzenie organizmu, które powoduje uniemożliwienie odbierania bodźców akustycznych. Często współwystępują również problemy z mówieniem lub osoba głucha nie mówi wcale. To wynika między innymi z tego kiedy choroba się ujawni. Może to nastąpić przed całkowitym wykształceniem, czy też lepiej powiedzieć „przed opanowaniem zdolności mówienia”. Wtedy mówimy o głuchocie typu prelingwalnego. Jeśli nastąpi to po opanowaniu w całości mówienia, wtedy określa się ją jako postlingwalną. Ta pierwsza forma najczęściej jest wrodzona.

W niektórych wypadkach jest możliwe leczenie chirurgiczne. Jeśli jest się osobą niedosłyszącą (tu wiele zależy od tego w jakim procencie ten problem występuje) można się wspomagać aparatami słuchowymi. Niezmiernie istotną sprawą jest sposób odbioru osób głuchych przez otoczenie, jak i ich samych. Warto zaznaczyć, że określanie tego problemu jako choroby lub niepełnosprawności często wiąże się ze znacznym sprzeciwem osób głuchych.

Podziel się ze znajomymi