Choroby narządu słuchu

3ozy9x8yfR3N9d3A1P94F32AdIOD4K.jpg


Administrator

Dodano: 08:57 12 marca 2012
Aktualizowano: 12:14 4 kwietnia 2014
Źródło: Autor: Paweł Mazur

Nasz narząd słuchu jest niezmiernie wrażliwy. Nie tylko na to w jaki sposób go traktujemy, ale również na czynniki zewnętrzne. Chorób, które mogą go zaatakować jest co najmniej kilkanaście, chociaż tak naprawdę większość z nas kojarzy jedynie symptom charakterystyczny dla przeważającej ich liczby.

Do najczęściej występujących chorób słuchu zalicza się między innymi głuchotę, zapalenie wyrostka sutkowatego, otoskleroza, czy ropne zapalenie ucha środkowego. Objawem, o którym wspominałem jest pogorszenie się słuchu. Jest on jednak mało charakterystyczny, bo przecież występuje w zasadzie przy każdej z chorób dotyczących narządu słuchu. Na szczęście jednak, każde z tych schorzeń ma też swoje objawy charakterystyczne, które lekarzowi podczas przeprowadzenia diagnozy pomagają w określeniu jaka to choroba. Przykładowo zapalenie wyrostka sutkowatego najczęściej objawia się bólem ucha (tego w którym choroba atakuje), ale i okolicy zausznej. Często występuje też wyciek ropny. Mogą też pojawić się objawy ogólne, takie jak gorączka, jak i takie uczucia „ogólnego rozbicia”.

Czasem symptom danej choroby narządu słuchowego bagatelizujemy, nie kojarząc go ze schorzeniem. Tak na przykład w przypadku tympanosklerozy (atakuje ucho środkowe) takim symptomem jest szum w uszach. Niekiedy objawy w ogóle wydają nam się całkowicie niepowiązane z chorobą narządu słuchu. Dajmy na to biegunka, brak łaknienia, gorączka, a nawet zawroty głowy. Te akurat objawy występują przy surowiczo-śluzowym zapaleniu ucha środkowego.

Jeśli zauważymy jakieś niepokojące objawy to niemal z automatu powinniśmy skierować nasze kroki do lekarza. Badanie słuchu to jedno z podstawowych metod diagnostycznych. Jednak to tylko początek określenia co nam dolega (chyba, że już na początku uda się lekarzowi określić co nam jest). Część z metod diagnostycznych określa się jako badania subiektywne (które są przeprowadzane razem z pacjentem). Druga grupa to obiektywne metody. Jeśli mamy do czynienia z rzadką chorobą narządu słuchu potrzebne są dodatkowo dość skomplikowane badania.

Podziel się ze znajomymi