Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa

5vL7dmDqrO4rDw3nUN2i1XbUDoDAg8.jpg


Administrator

Dodano: 09:49 21 listopada 2011
Aktualizowano: 10:06 21 listopada 2011
Źródło: Autor: Paweł Mazur

Pierwszym objawem uaktywniającej się ataksji jest postępujące zanikanie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi. Zaburzenia koordynacji dotyczą pracy rąk i nóg, ale także gałek ocznych i mowy. Zmiany jednak nie dają się zauważyć od razu. Jest to proces, który może trwać kilka a nawet kilkanaście lat. Warto zauważyć, iż tempo postępowania choroby jak i nasilenie i rodzaje objawów są indywidualne dla każdego pacjenta, a pomimo utraty kontroli nad ciałem, chory cały czas utrzymuje pełnię zdolności umysłowych.

Ze względu na objawy SCA, osoby chorujące na ataksję rdzeniowo-móżdżkową często posądzane są o bycie pod wpływem alkoholu.

Wśród najczęstszych i w zasadzie podstawowych objawów SCA należy wyróżnić: poważne zaburzenia równowagi, między innymi chwiejna postawa, tzw. marynarski chód, częste upadki, potknięcia, trudności z pokonywaniem schodów, a co charakterystyczne – większe trudności choremu sprawia schodzenie z nich niż wchodzenie, w wyniku uszkodzenia układu nerwowego następuje powolna dystrofia (zanik) mięśni.

Chory uskarża się także na to, że dużo szybciej się męczy i ma problemy ze wstawaniem. W związku z tym, że wzrok nie może skorygować błędów chorego w móżdżku, ten ma ogromne problemy w ciemności, także przy zamkniętych oczach, brak mu koordynacji i równowagi. Zaburzenia sięgają także ruchów precyzyjnych, czynności manualnych, a co za tym idzie – trudności sprawia także pisanie i trzymanie drobnych przedmiotów. Osobę chorą na ataksję można także poznać po charakterystycznym sposobie mówienia. Mowa jest mocno zaburzona, bełkotliwa, wybuchowa, skandowana, czyli dyzartria ataktyczna.

Wraz z wyżej wymienionymi, głównymi objawami może występować dysfagia w postaci krztuszenia się i trudności w połykaniu, drżenie kończyn, zespół niespokojnych nóg, bolesne kurcze mięśni, rzadko padaczka.

Fatalne samopoczucie i poczucie bezradności oraz wciąż pogarszający się stan zdrowia może doprowadzić do depresji a nawet prób samobójczych, dlatego mając do czynienia z osobą chorą na ataksję należy pamiętać, iż jest to choroba znacznie utrudniająca normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i osobę taką należy otoczyć szczególną opieką.

Podziel się ze znajomymi