Obietnice mało ważne


Administrator

Dodano: 15:45 11 grudnia 2009
Aktualizowano: 14:27 17 sierpnia 2011
Źródło: www.sciencedaily.com

Lata badań dowiodły, że obietnice składane przez firmy i organizacje są ważne pod względem utrzymywania psychologicznej więzi pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Jednak nowe badanie przeprowadzone przez Samanthę Monthes i Davida Zweiga, pracowników naukowych Rotman School Managament i University z Toronto Scarborough, pokazało, że obietnice składane przez firmy (szkolenia, premie, wyjazdy) nie są spełniane w takim stopniu, o jakim jest mowa.

Najnowsze badanie pokazuje jednak, że obietnice mają niewielki wpływ na emocjonalną reakcję pracowników wobec organizacji, w której pracują, nie skłaniają ich do lojalności wobec firmy, ani do większego zaangażowania. Pracownicy bardziej dbają o to, co otrzymują niż to, co jest mi obiecane. Pracownicy czują się rozczarowani jeśli nie otrzymują od firmy tego, na co zasługują.